Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 2 februari 2005

Sammanträde den 2 februari 2005

Dag:
Onsdag den 02 februari 2005
Tid:
13:00 - 16:30
Plats:
Trekronan, BKV, Sabbatsberg

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Justering av tidigare protokoll
 4. 4.
  Lokal resultatanalys 2004
 5. 5.
  Uppföljningsärenden
 6. 6.
  Aktivitetsplanen
 7. 7.
  Samverkan
 8. 8.
  Förvaltningen informerar
 9. 9.
  Beredningens arbete -arbetsformer och arbete med avtalsprocessen
 10. 10.
  Ärenden på väg till HSU
 11. 11.
  Rapporter
 12. 12.
  Skrivelser
 13. 13.
  Övriga frågor
 14. 14.
  Avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet