Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 23 maj 2005

Sammanträde den 23 maj 2005

Dag:
Måndag den 23 maj 2005
Tid:
09:00 - 12:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Föregående protokoll, 22 mars, 4 april
 4. 4.
  Medicinsk Revision
 5. 5.
  Svar på frågor från Lars Joakim Lundquist
 6. 6.
  Telefontillgänglighetsundersökningen
 7. 7.
  Beställaravdelningen
 8. 8.
  Ärenden på väg till HSU
 9. 9.
  Handikapp och habilitering
 10. 10.
  Reflektion från studiebesök/arrangemang
 11. 11.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-08-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet