Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 22 februari 2005

Sammanträde den 22 februari 2005

Dag:
Tisdag den 22 februari 2005
Tid:
13:00 - 16:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Föregående protokoll
 4. 4.
  Beslutsärende - Underlag till budgetdirektiv 2006 Bifogar förslag till beslut från s, v, mp
 5. 5.
  Information från SLSO angående Gärdets husläkarmottagning (Östermalms Vårdcentral)
 6. 6.
  Psykiatriuppföljning
 7. 7.
  Information från Beställaravdelning Stockholm
 8. 8.
  Ärenden på väg till HSU
 9. 9.
  Telefontillgänglighetsmätningen – bifogar åtgårdssammanställning
 10. 10.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-08-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet