Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 22 mars 2005

Sammanträde den 22 mars 2005

Dag:
Tisdag den 22 mars 2005
Tid:
13:00 - 16:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll
 4. 4.
  Hemsjukvård och hemtjänst
 5. 5.
  Psykiatriuppföljning
 6. 6.
  Svar på remiss Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen inom Stockholms läns landsting 2005-2008.
 7. 7.
  Sjukvårdsberedningens medverkan i avtalsprocessen
 8. 8.
  Information från Beställaravdelning Stockholm
 9. 9.
  Ärenden från Beställaravdelning Stockholm på väg till HSU.
 10. 10.
  Information från SLSO
 11. 11.
  Information om studieresa 31 maj-1juni och studiebesök 12 maj på Hökarängens Närvårdcentral
 12. 12.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-08-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet