Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 25 maj 2005

Sammanträde den 25 maj 2005

Dag:
Onsdag den 25 maj 2005
Tid:
15:00 - 18:00
Plats:
Josabeth,Olivecronas väg 5, Sabbatsberg

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och fastställande av justering
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll

   

 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista

   

 4. 4.
  Beredningens sammanträde i augusti

   

 5. 5.
  Beställarenhet Nordväst informerar

   

 6. 6.
  Aktuellt från HSU
 7. 7.
  Beställarplan
 8. 8.
  Rapportering av planering äldrevårdscentral Solna
 9. 9.
  Äldreenketen Solna och Vårdbarometern
 10. 10.
  Beroendevården Solna och sundbyberg
 11. 11.
  Uppföljningen av besöksutveckling husläkarmottagningar och KS-akuten
 12. 12.
  Genomförande av upphandling läkarinsatser i särskilda boende
 13. 13.
  Ny orginisation Beställare Vård
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet