Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 30 mars 2005

Sammanträde den 30 mars 2005

Dag:
Onsdag den 30 mars 2005
Tid:
15:00 - 18:00
Plats:
Josabeth,Olivecronas väg 7, Sabbatsberg

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och fastställande av justering
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll

   

 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista

   

 4. 4.
  Beställarenhet Nordväst informerar

   

 5. 5.
  Aktuellt från HSU

   

 6. 6.
  Utbyggnad av Stroke-team och Intensivrehab
 7. 7.
  Informationsinsatser med anledning av förändringarna akut omhändertagande KS akuten
 8. 8.
  Förberedelser inför vårens kommunöverläggningar
 9. 9.
  Upphandling av geriatrik, närakuter, ASiH och äldretjänst i norra länet
 10. 10.
  Åtgärdsplan Viksjö vårdcentral
 11. 11.
  Månadsrapport februari
 12. 12.
  Avrapportering medborgardialoger
 13. 13.
  Implementeringsmodellför regionala vårdpogram inom omvårdnadsområdet
 14. 14.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet