Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 22 februari 2005

Sammanträde den 22 februari 2005

Dag:
Tisdag den 22 februari 2005
Tid:
15:00 - 18:00
Plats:
”Trekronan”, Olivecronas väg 7, Sabbatsberg

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och fastställande av justering
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll

   

 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista

   

 4. 4.
  Beställarenhet Nordväst informerar

   

 5. 5.
  Aktuellt från HSU

   

 6. 6.
  Rehabiliteringsansvar Särskilda boenden för äldre
 7. 7.
  Aktivitetsplan 2005 Geografisk sjukvårdsberedning Nordväst
 8. 8.
  Lokalt direktivng
 9. 9.
  Bokslut Beställaravdelning Norr
 10. 10.
  Åtgärdsprobgram avseende telefontillgänglighet
 11. 11.
  Förklaring till patientavgifter
 12. 12.
  Förändrig av det akuta omhändertagandet i Nordväst
 13. 13.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet