Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 26 januari 2005

Sammanträde den 26 januari 2005

Dag:
Onsdag den 26 januari 2005
Tid:
15:00 - 18:00
Plats:
”Trekronan”, Olivecronas väg 7, Sabbatsberg

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och fastställande av justering
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll

   

 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista

   

 4. 4.
  Beställarenhet Nordväst informerar

   

 5. 5.
  Aktuellt från HSU

   

 6. 6.
  Verksamhetsplan/Aktivitetsplan 2005
 7. 7.
  Lokal resultatanalys
 8. 8.
  Slutlig budget
 9. 9.
  Omvårdnadsrevision avseede hemsjukvård
 10. 10.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet