Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 16 juni 2005

Sammanträde den 16 juni 2005

Dag:
Torsdag den 16 juni 2005
Tid:
15:00 - 17:00
Plats:
Trekornan,Olivecronas väg 7, Sabbatsberg

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och fastställande av justering
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll

   

 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista

   

 4. 4.
  Beställarenhet Nordväst informerar

   

 5. 5.
  Sammanslagning av BVC SOlna

   

 6. 6.
  Aktuellt från HSU
 7. 7.
  Telefontillgänglighet vårdcentraler
 8. 8.
  Uppföljning av öppenvårdspsykiatri Länet/Nordväst och gentemot Länsakuten
 9. 9.
  Beredningens enkät
 10. 10.
  Förslag till lokalt budgetunderlag
 11. 11.
  Åtgärdsplan VC Kallhäll och Kungsängen
 12. 12.
  Återkoppling kommunöverläggningar våren 2005
 13. 13.
  Uppföljning av ASiH-verksamheten i Nordväst
 14. 14.
  Uppföljningsrapport av projekt för föräldrastöd till familjer med barn med ADHD
 15. 15.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet