Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 14 december 2005

Sammanträde den 14 december 2005

Dag:
Onsdag den 14 december 2005
Tid:
13:00 - 18:00
Plats:
"Analytikerrummet", Olivecronas väg 5, Sabbatsberg

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och fastställande av justering
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll

   

 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista

   

 4. 4.
  Beställarenhet Nordväst informerar

   

 5. 5.
  Aktuellt från HSU

   

 6. 6.
  Ärenden HSU
 7. 7.
  Omvårdnadsrevisorn, studie av hemsjukvården i Norra länet
 8. 8.
  Samverkan för aktiv rehabilitering av utsatta grupper i Nordväst kommunerna
 9. 9.
  Rapport ÄVC
 10. 10.
  Sammanträden 2006
 11. 11.
  Arbetsgruppernas rapporter
 12. 12.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet