Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 23 augusti 2005

Sammanträde den 23 augusti 2005

Dag:
Tisdag den 23 augusti 2005
Tid:
13:00 - 14:00
Plats:
Josabeth,Olivecronas väg 7, Sabbatsberg

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och fastställande av justering
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll

   

 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista

   

 4. 4.
  Lokalt budgetunderlag

   

 5. 5.
  Beredningens enkät

   

 6. 6.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet