Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 14 januari 2004

Sammanträde den 14 januari 2004

Dag:
Onsdag den 14 januari 2004
Tid:
15:00 - 18:00
Plats:
Röda rummet, s-kansliet, Landstingshuset, Kungsholmen

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och fastställande av justering
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll

   

 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista

   

 4. 4.
  Uppföljning av beredningens egna arbete 2003

   

 5. 5.
  Verksamhetsplan 2004

   

 6. 6.
  Förvaltningen informerar
 7. 7.
  Avtal
 8. 8.
  Samverkansavtal om folkhälsoarbete i Järfälla kommun
 9. 9.
  Förnyad inriktning av den framtida kunskapsutvecklingen inom äldre-vården
 10. 10.
  Folktandvården i Bergshamra
 11. 11.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet