Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 26 april 2006

Sammanträde den 26 april 2006

Dag:
Onsdag den 26 april 2006
Tid:
15:00 - 18:00
Plats:
”Trekronan”, Olivecronas väg 7, Sabbatsberg

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och datum för protokolljustering
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll

   

 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista

   

 4. 4.
  Vårdgivarval

   

 5. 5.
  Effekten av förändringen KS akutmottagning

   

 6. 6.
  Beställarenhet Nordväst informerar
 7. 7.
  HSU
 8. 8.
  ”En dag med Stroke-teamet”
 9. 9.
  Arbetsgruppernas rapporter
 10. 10.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet