Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 22 februari 2006

Sammanträde den 22 februari 2006

Dag:
Onsdag den 22 februari 2006
Tid:
13:00 - 18:00
Plats:
”Skeppet”, Olivecronas väg 5, Sabbatsberg

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och fastställande av justering
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll

   

 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista

   

 4. 4.
  Beställarenhet Nordväst informerar

   

 5. 5.
  HSU Aktuella ärenden

   

 6. 6.
  Rapportering Kungsängen, Viksjö och Kallhälls vårdcentraler
 7. 7.
  Resultatanalys 2005
 8. 8.
  Behov av hälso- och sjukvård i Stockholms län utifrån befolkningsper-spektiv
 9. 9.
  Lokalt budgetdirektiv, arbetsplanering
 10. 10.
  SLL Folkhälsopolicy
 11. 11.
  Tematräff
 12. 12.
  Bokslut
 13. 13.
  Apoteket
 14. 14.
  Arbetsgruppernas rapporter
 15. 15.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet