Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 25 januari 2006

Sammanträde den 25 januari 2006

Dag:
Onsdag den 25 januari 2006
Tid:
15:00 - 18:00
Plats:
”Skeppet”, Olivecronas väg 5, Sabbatsberg

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och fastställande av justering
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll

   

 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista

   

 4. 4.
  Tandhälsa hos ungdomar och hos 70+

   

 5. 5.
  Beställarenhet Nordväst informerar

   

 6. 6.
  HSU Aktuella ärenden
 7. 7.
  Resultatanalys 2005
 8. 8.
  Utåtriktade aktiviteter i beredningen under valår
 9. 9.
  Aktivitetsplan 2006
 10. 10.
  Tematräff
 11. 11.
  Fokusgrupper
 12. 12.
  Sammanträdet februari
 13. 13.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet