Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 22 mars 2006

Sammanträde den 22 mars 2006

Dag:
Onsdag den 22 mars 2006
Tid:
15:00 - 18:00
Plats:
”Skeppet”, Olivecronas väg 5, Sabbatsberg

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och datum för protokolljustering
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll

   

 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista

   

 4. 4.
  Beställarenhet Nordväst informerar

   

 5. 5.
  M, FP och KD lägger ett förslag.

   

 6. 6.
  HSU
 7. 7.
  Senaste HSU
 8. 8.
  Lokalt direktivunderlag 2006
 9. 9.
  Specificering aktivitetsplan 2006
 10. 10.
  Effekter av förändringen KS akutmottagning
 11. 11.
  Hjälpmedelsfrågor
 12. 12.
  Bokslut 2005 Prognos 2006
 13. 13.
  Arbetsgruppernas rapporter
 14. 14.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet