Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 16 september 2004

Sammanträde den 16 september 2004

Dag:
Torsdag den 16 september 2004
Tid:
13:00 - 17:00
Plats:
Tornrummet, Sabbatsberg

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare
 2. 2.
  Protokolljustering

   

 3. 3.
  Lokalt budgetunderlag, fortsatt hantering

   

 4. 4.
  Medborgardialog, den fortsatta planeringen

   

 5. 5.
  Förvaltningen informerar

   

 6. 6.
  Delårsprognos 2004
 7. 7.
  Nytt ersättningssystem husläkarverksamheten
 8. 8.
  ÄNV – förslag till nytt avtal
 9. 9.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet