Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den13 november 2003

Sammanträde den13 november 2003

Dag:
Torsdag den 13 november 2003
Tid:
13:30 - 17:00
Plats:
Danderyd styrelserummet

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare

   

 2. 2.
  Protokolljustering

   

 3. 3.
  Översyn av rehabiliteringen inom BAN

   

 4. 4.
  Förslag till omstrukturering av geriatriska vårdplatser i norra länet.

   

 5. 5.
  Samverkansavtal Sollentuna och Sigtuna psykiskt funktionshindrade
 6. 6.
  Nya/förlängning av avtal/VÖK
 7. 7.
  Beredningens aktivitetsplan
 8. 8.
  Strukturförändring av slutenvården inom beroendecentrum Stockholm
 9. 9.
  Budget 2004
 10. 10.
  Tider för beredningsmöten 2004
 11. 11.
  Återrapporteringen från grupperna.
 12. 12.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet