Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 10 februari 2006

Sammanträde den 10 februari 2006

Dag:
Fredag den 10 februari 2006
Tid:
10:00 - 14:00
Plats:
Närsjukvård Norra länetLokal Skeppet

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Val av justerare

   

 3. 3.
  Inför beredningens arbete med direktivunderlaget, budget 2007

   

 4. 4.
  Medborgardialoger

   

 5. 5.
  HSU-ärenden

   

 6. 6.
  Information från möte med handikapporganisationernas och pensionärsorganisationernas kontaktpersoner
 7. 7.
  Information från BV Närsjukvård Norra länet
 8. 8.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet