Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 2 juni 2003

Sammanträde den 2 juni 2003

Dag:
Måndag den 02 juni 2003
Tid:
00:00 - 00:00
Plats:
Vidarkliniken, Ytterjärna

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordning
 4. 4.
  Närsjuvårdsrapporten och direktiv för utredningen om den framtida närsjukvården
 5. 5.
  Uppföljning av vårdöverenskommelse 2003. Redovisning av undersökning om telefontillgängligheten i primärvården
 6. 6.
  Lägesrapport om STUDS-verksamheten
 7. 7.
  Dialog med befolkning
 8. 8.
  Anmälan av deltagande konferenser/seminarier
 9. 9.
  Höstens första beredningsmöte
 10. 10.
  Öppna beredningsmöten
 11. 11.
  Handläggning av brev från allmänheten
Senast uppdaterad:
2006-08-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet