Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 3 mars 2003

Sammanträde den 3 mars 2003

Dag:
Måndag den 03 mars 2003
Tid:
00:00 - 00:00
Plats:
Konferensrummet Fyrtornet, Psykiatriska kliniken, Södertälje sjukhus

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Val av sektreterare
 4. 4.
  Förslag till sammanträdestider för Sjukvårdsberedning Sydväst 2003
 5. 5.
  Reflektioner kring presentation av psykiatriska kliniken samt besöket av Tallhöjdens vårdcentral
 6. 6.
  Beredningens ramar, verksamhetsplanering och arbetssätt
 7. 7.
  Budgetprocessen
 8. 8.
  Dialog med befolkningen
 9. 9.
  Beskrivning av Södertäljeområdet
 10. 10.
  Ersättningsregler
 11. 11.
  Övrigt
Senast uppdaterad:
2006-08-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet