Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 4 november 2003

Sammanträde den 4 november 2003

Dag:
Tisdag den 04 november 2003
Tid:
14:00 - 17:30
Plats:
Menuett, Telge Forum

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  a - Godkännande av dagordningb - Beredningens ordförandeskap
 4. 4.
  a - Aktivitetsplan 2004b - Södertälje sjukhus
 5. 5.
  Sammanträdestider 2004
 6. 6.
  Vårdöverenskommelse/avtal med tre vårdgivare verksamma inom närsjukvårsområdet sydväst samt information om strukturförändringar av slutenvården inom beroendecentrum Stockholm
 7. 7.
  Måluppfyllelse i vårdöverenskommelse 2004
 8. 8.
  Yttrande över: Del av Stockholms läns landstings handlingsprogram övervikt/fetma - samhällsinriktat hälsoarbete
 9. 9.
  Information om majoritetens budgetförslag med inriktning på de delar som berör Sydväst
Senast uppdaterad:
2006-08-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet