Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 26 augusti 2003

Sammanträde den 26 augusti 2003

Dag:
Tisdag den 26 augusti 2003
Tid:
09:00 - 11:00
Plats:
Täljesalen. Stadshuset i Södertälje

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordning
 4. 4.
  Lokalt budgetunderlag för 2004 - sjukvårdberedning Sydväst
 5. 5.
  Förändringar i Södertälje kommuns verksamheter inom äldreomsorgen och psykiatrin - konsekvenser för landstinget?
 6. 6.
  Samverkan med kommunerna
 7. 7.
  Uppföljning av vårdöverenskommelser 2003. Redovisning av undersökning av telefontillgängligheten o primärvården
 8. 8.
  Handläggning av brev från allmänheten
 9. 9.
  Barnhälsovårdens årsrapport 2002
 10. 10.
  Svar till ungdomstinget på motion om kortare väntetider på akuten
 11. 11.
  Aktuella avtalsfrågor
 12. 12.
  Dialog med befolkningen
 13. 13.
  Anmälan, deltagande i konferenser/seminarier
 14. 14.
  Krisgrupper i kommunerna
 15. 15.
  Ändring av sammanträdestid den 2 september 2003
Senast uppdaterad:
2006-08-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet