Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 6 oktober 2003

Sammanträde den 6 oktober 2003

Dag:
Måndag den 06 oktober 2003
Tid:
14:00 - 17:00
Plats:
Sordin, Tälje Forum, Södertälje

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordning
 4. 4.
  Aktivitetsplan 2004
 5. 5.
  Samverkan med kommunerna och patient-, handikapp- och pensionärsorganisationerna
 6. 6.
  Aktuella avtalsfrågor
 7. 7.
  Dialog med befolkningen
 8. 8.
  Södertälje sjukhus - strukturförändringar
 9. 9.
  Anmälan, deltagande i konferenser/seminarier
 10. 10.
  Sjukvårdsberedningens broschyr och affisch
Senast uppdaterad:
2006-08-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet