Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 30 mars 2004

Sammanträde den 30 mars 2004

Dag:
Tisdag den 30 mars 2004
Tid:
09:00 - 12:00
Plats:
Sordin, Telge Forum, Södertälje

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Avtals- och budgetförutsättningar 2005
 4. 4.
  Samarbetsavtal gällande folkhälsoarbete
 5. 5.
  BUS-avtal med Södertälje och Nykvarns kommuner
 6. 6.
  Verksamhetsberättelser från Tullinge Habiliteringscenter och Södertälje Habiliteringscenter för barn och ungdom
 7. 7.
  Information från HSU
 8. 8.
  Anmälan av minnesanteckningar
 9. 9.
  Kurser och konferenser
 10. 10.
  Medborgardialog kring 3S
 11. 11.
  Södertälje sjukhus – utredningsuppdraget
 12. 12.
  Pjäser om ungdomars situation, bl.a. om självdestruktivitet
 13. 13.
  § Verksamhetsuppföljning
Senast uppdaterad:
2006-08-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet