Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 3 februari 2004

Sammanträde den 3 februari 2004

Dag:
Tisdag den 03 februari 2004
Tid:
14:00 - 17:00
Plats:
Tveta Hälsocentral

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Information om budget/bokslut
 4. 4.
  Information om arbetet med lokala direktivunderlag
 5. 5.
  Anmälan av skrivelse från handikapprådet i Södertälje kommun
 6. 6.
  Aktuell avtalsinformation
 7. 7.
  Sammanträdestider hösten 2004
 8. 8.
  Kurser och konferenser
 9. 9.
  Rapport från sjukvårdsberedning nord angående utveckling av Vårdguiden på telefon
Senast uppdaterad:
2006-08-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet