Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 9 december 2004

Sammanträde den 9 december 2004

Dag:
Torsdag den 09 december 2004
Tid:
14:00 - 16:30
Plats:
Konferensrummet Hus 01, Södertälje sjukhus

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Ny organisation för den landstingsdrivna sjukvården i Nykvarn, Salem och Södertälje
 4. 4.
  Södertäljeprojektet – redovisning av de sex delprojekten, fokusgrupperna och tidplan för det fortsatta arbetet
 5. 5.
  Aktivitetsplan 2005
 6. 6.
  Beslutade satsningar inom öppen habilitering 2004 – hur har det gått?
 7. 7.
  Aktuella avtalsfrågor
 8. 8.
  Verksamhetsuppföljning
 9. 9.
  Information från HSU
 10. 10.
  Anmälan av minnesanteckningar från samverkansmöten
 11. 11.
  Kurser och konferenser
 12. 12.
  Gemensam middag 26 januari 2005
 13. 13.
  Mätningen av telefontillgängligheten i primärvården
 14. 14.
  Presentation av 2004 års resultatanalys
 15. 15.
  Avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet