Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 20 oktober 2004

Sammanträde den 20 oktober 2004

Dag:
Onsdag den 20 oktober 2004
Tid:
13:30 - 17:00
Plats:
HSB Topasen, Fornhöjden, Södertälje

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  COMPASS-studien – Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla bland ungdomar
 4. 4.
  Södertäljeprojektet – lägesrapport
 5. 5.
  Samverkansavtal Södertälje kommun och Södertälje psykiatriska sektor
 6. 6.
  BUS- avtal med Södertälje kommun
 7. 7.
  Aktuella avtalsfrågor
 8. 8.
  Information om projektet Folkhälsopolicy
 9. 9.
  Verksamhetsuppföljning
 10. 10.
  Information från HSU
 11. 11.
  Arbetet med aktivitetsplan 2005
 12. 12.
  Kurser och konferenser
 13. 13.
  Anmälan av minnesanteckningar från samverkansmöten
Senast uppdaterad:
2006-08-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet