Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 25 augusti 2004

Sammanträde den 25 augusti 2004

Dag:
Onsdag den 25 augusti 2004
Tid:
13:30 - 17:00
Plats:
Wasa vårdcentral

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Lokalt budgetunderlag 2005
 4. 4.
  Medborgardialog
 5. 5.
  Södertäljeprojektet – lägesrapport
 6. 6.
  Information om Sydjouren
 7. 7.
  Aktuella avtalsfrågor
 8. 8.
  Anmälan av barnhälsovårdsrapport 2003
 9. 9.
  Anmälan av skrivelse från MPB 3 om samverkan kring tandvårdsfrågor
 10. 10.
  Verksamhetsuppföljning
 11. 11.
  Uppföljning av budgetunderlag för 2004 och aktivitetsplan
 12. 12.
  Information från HSU
 13. 13.
  Kurser och konferenser
 14. 14.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-08-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet