Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 7 april 2005

Sammanträde den 7 april 2005

Dag:
Torsdag den 07 april 2005
Tid:
14:00 - 17:00
Plats:
Täljesalen, Stadshuset i Södertälje

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Barnkonventionen
 4. 4.
  Yttranden över utredningen om den framtida hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och Södertälje - Södertäljeprojektet
 5. 5.
  Information om avtalen Lina Hage och Wasa vårdcentraler
 6. 6.
  Information om avtalsläget
 7. 7.
  Information om samverkansöverenskommelse med Södertälje kommun om Mini Maria
 8. 8.
  Rapport om åtgärder med anledning av telefontillgänglighetsmätningen på psykiatri- oc h beroendemottagningar
 9. 9.
  Information om statens satsning på psykiatrin (s.k. Miltonpengarna)
 10. 10.
  Information om handläggning av utredning om sjukvårdsberedningarnas arbete, funktion och roll i den politiska organisationen (P-E Svalander)
 11. 11.
  Information från HSU
 12. 12.
  Anmälan av minnesanteckningar från samverkansmötena
 13. 13.
  Kurser och konferenser
 14. 14.
  Behandling av avtal i Nykvarn och Salem
Senast uppdaterad:
2006-08-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet