Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 12 maj 2005

Sammanträde den 12 maj 2005

Dag:
Torsdag den 12 maj 2005
Tid:
14:00 - 17:00
Plats:
Täljesalen, Stadshuset i Södertälje

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Teater - en metod att föra dialog med befolkningen
 4. 4.
  Budgetförutsättningar 2006
 5. 5.
  Information om psykiatrisatsningen (Miltonpengarna)
 6. 6.
  Information om habiliteringens nya organisation. Anmälan av verksamhetsberättelse för Södertälje habiliteringscentrum för barn och ungdom 2004
 7. 7.
  Anmälan av yttranden från MPB 3 om årsrapporter från det medicinska programarbetet 2004
 8. 8.
  Anmälan av HSU-ärendet om telefontillgänglighetsmätning av psykiatrin i södra länet
 9. 9.
  Information från HSU
 10. 10.
  Kurser och konferenser
Senast uppdaterad:
2006-08-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet