Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 23 februari 2005

Sammanträde den 23 februari 2005

Dag:
Onsdag den 23 februari 2005
Tid:
14:30 - 17:00
Plats:
Täljesalen, Stadshuset i Södertälje

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Underlag till budgetdirektiv
 4. 4.
  Information om avtalet med Tveta Hälsocentral
 5. 5.
  Anmälan av skrivelse om förändringar i utbudsstrukturen av barn- och ungdomspsykiatriska vården år 2005
 6. 6.
  Information från HSU
 7. 7.
  Konferens om komplementär- och alternativmedicin
 8. 8.
  Kurser och konferenser
 9. 9.
  Södertäljeprojektet
 10. 10.
  Samordningsförbund för rehabilitering i Södertälje och Nykvarn
Senast uppdaterad:
2006-08-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet