Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 9 juni 2005

Sammanträde den 9 juni 2005

Dag:
Torsdag den 09 juni 2005
Tid:
14:00 - 17:00
Plats:
Täljesalen, Stadshuset i Södertälje

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Information om avtalet med Vidarklinikens husläkarmottagning
 4. 4.
  Avtalsförteckning
 5. 5.
  Resultatet av vårens telefontillgänglighetsmätning
 6. 6.
  Uppföljning av sjukvårdsberedningens budgetunderlag och aktivitetsplan 2005
 7. 7.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut 19 april ”Yttrande över förslag till samordningsförbund för rehabilitering i Södertälje och Nykvarn” samt 17 maj ”Slutrapport – Den framtida hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och Södertälje”
 8. 8.
  Information från HSU
 9. 9.
  Anmälan av minnesanteckningar från sjukvårdsberedningens samverkansmöten
 10. 10.
  Kurser och konferenser
 11. 11.
  Information om uppföljning av kvalitetsutvecklingsavtalet om läkemedel
 12. 12.
  Förstärkt presidiemöte
Senast uppdaterad:
2006-08-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet