Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 20 oktober 2005

Sammanträde den 20 oktober 2005

Dag:
Torsdag den 20 oktober 2005
Tid:
14:00 - 17:00
Plats:
Fyrtornet, psykiatriska kliniken, Södertälje sjukhus

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Beredningshandläggare Håkan Buller presenteras
 4. 4.
  Teaterprojektet
 5. 5.
  Medborgardialog – arbetet med förslagen i Södertäljeprojektet
 6. 6.
  Anmälan av hälso- och sjukvårdsutskottets budgetförslag 2006
 7. 7.
  Aktuella avtalsfrågor
 8. 8.
  Rapport från uppföljningsmöten med Nykvarns och Salems vårdcentraler
 9. 9.
  Möte med verksamhetschefer i primärvården den 8 november
 10. 10.
  Kurser och konferenser
 11. 11.
  Information från HSU
 12. 12.
  Lägesrapport Södertälje sjukhus
 13. 13.
  Forskning och utveckling inom äldreområdet
 14. 14.
  Information om finansiell samordning för rehabilitering i Södertälje
Senast uppdaterad:
2006-08-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet