Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 22 februari 2006

Sammanträde den 22 februari 2006

Dag:
Onsdag den 22 februari 2006
Tid:
14:00 - 16:30
Plats:
Tveta hälsocentral

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Lokal resultatanalys 2005 inför budget 2007
 4. 4.
  Aktivitesplan del B
 5. 5.
  Uppföljning av medborgardialoger
 6. 6.
  Aktuella avtalsfrågor
 7. 7.
  Kompletterande uppföljningsredovisning – psykiatriska kliniken och geriatriska kliniken
 8. 8.
  Information från HSU
 9. 9.
  Utse två representanter till fokusgrupper
 10. 10.
  Rapporter, kurser och konferenser
 11. 11.
  Utveckling av Hovsjö
 12. 12.
  FoUU-verksamhet i Södertälje
Senast uppdaterad:
2006-08-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet