Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 11 maj 2005

Sammanträde den 11 maj 2005

Dag:
Onsdag den 11 maj 2005
Tid:
08:30 - 13:00
Plats:
Danderyds sjukhus, Hus 38, plan 2

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Avtal med Folktandvården i Stockholm AB

  Bilaga Tertialrapportering

  Bilaga Årsrapportering
  Bilaga Målrelaterad ersättning
       

      
      

 3. 3.
  Rapport "Behov av rehabiliteringsinsatser för vuxna med diagnos ADHD och/eller DAMP inom SLL

  Bilaga OH-bilder

 4. 4.
  Telefontillgänglighet- habiliteringsenheter

  Bilaga PM

  Bilaga Rapport

  Bilaga OH-bilder

 5. 5.
  Focusrapport om neurorehab

  Bilaga Sammanfattning

 6. 6.
  Rapport om sväljningssvårigheter

  Bilaga Sammanfattning

 7. 7.
  Reseberättelse från studiebesök i Danmark-Norge

  Bilaga Reseberättelse

  Bilaga till reseberättelse 
       

 8. 8.
  Dokumentation av seminarieserie om komplementärmedicin
 9. 9.
  Beredningens egna frågor
 10. 10.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet