Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 19 oktober 2005

Sammanträde den 19 oktober 2005

Dag:
Onsdag den 19 oktober 2005
Tid:
08:30 - 12:00
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 5, bv, Konf rum Molin

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Information om organisationsförändringar inom Beställare Vård

   

 3. 3.
  Information om HSU-ärende om beredningarnas inflytande på det medicinska programarbetet

  PM 

 4. 4.
  Redovisning av 19-åringarnas synpunkter på barn- och ungdomstandvården

  Rapport

  Frågeformulär

 5. 5.
  Den självupplevda tandhälsan hos 70-åringar och äldre

  Rapport

  Frågeformulär

  Oh-bilder

 6. 6.
  Uppföljning av ett folkhälsoprojekt om utveckling av en modell för arbetsrelaterad psykisk ohälsa

   

   

 7. 7.
  Uppföljning av ett folkhälsoprojekt om manual för arbetsanalys, ett verktyg för praktiskt arbetsmiljörbete

  OH-bilder

 8. 8.
  Svar från MPB 3 på skrivelse från Stockholms dövas förening

  Bilaga: Svar

 9. 9.
  Anmälan av 4 ärenden om arbetsinriktad rehabilitering
 10. 10.
  Beredningens egna ärendena
 11. 11.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet