Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 8 maj 2006

Sammanträde den 8 maj 2006

Dag:
Måndag den 08 maj 2006
Tid:
11:30 - 13:00
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Skärgårdssalen

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  HSU-ärenden

  a) Avtal om rättspsykiatrisk öppenvård

   

  b) Yttrande över den nationella psykiatrisamordnarens promemoria  "Öppen vård med särskilda villkor"

   

  c) Revidering av policyn för missbrukarvård och specialiserad beroendevård

   

  d) Översyn av det akuta omhändertagandet inom den specialiserade beroendevården- lägesrapport

   

  e) Plan för utveckling av den neuropsykiatriska verksamheten inom Stockholms läns landsting

   

  f) Årsrapport över arbetet med Handlingsprogrammet mot övervikt och fetma

   

  g) Inrättande av överviktsenheter för barn och vuxna

   

  h) Riktlinjer för fysisk aktivitet på recept (FaR) i Stockholms läns landsting

   

  i)  Uppdragsbeskrivning och uppföljningsplan för Stroke-team i öppenvård

   

 3. 3.
  Övrigt
Senast uppdaterad:
2006-08-16
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet