Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 29 september 2003

Sammanträde den 29 september 2003

Dag:
Måndag den 29 september 2003
Tid:
09:00 - 16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, , Sandhamnsrummet

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Beredningens heldagssammanträde den 29 september

  Förslag på pogram

   

   09.00        Inledning
                   (Birgitta Sevefjord)

   

   Förmiddagen föreslås ägnas åt föredragning av material som kanvara av intresse för eftermiddagens allmänna diskussion om innehållet i den
  aktivitetsplan som beredningen kommer att arbeta med under våren.
  Vilka fakta och tendenser när det gäller beredningens ansvarsområden
  psykiatri, missbruk, neurologi och folkhälsofrågor kan man utläsa ur:

   

  09.10        Hälso- och sjukvårdsrapporten

                  (Conny Gabrielsson, BKV)

   

  10.00        KAFFE

   

  10.30        Folkhälsorapporten

                  (Marianne Upmark, Samhällsmedicin)

   

  Hur ska beredningens samarbete med det medicinska programarbetet (MPA)

  utformas i praktiken, både i allmänhet och när det gäller specifikt implemen-

  teringen av de vårdprogram som blir ett resultat av arbetet inom MPA.

   

  11.15        Samarbetet med programområdet Neurologiska

                   sjukdomar (Lars-Olof Ronnevi,

                   Neurologiska kliniken, KS)

   

  11.45       Samarbetet med programarbetet Psykiatri

                  (Anna Åberg-Wistedt, Spesak psykiatri)

   

                  Regionalt vårdprogram om alkoholberoende –                informationochdiskussion om

                  implementering

                  (Johan Frank, Beroendecentrum Stockholm)

   

  12.30        LUNCH

                  Gästmatsalen Stäket i Landstingshuset

   

  13.30      ”Korten på bordet”

                  Grupparbete kring förväntningar

                  och farhågor inför beredningens
                  arbete

   

  15.15        Diskussion kring innehållet i beredningens

                  kommande aktivitetsplan

   

  16.15        Sammanfattning och avslutning

   

  VÄLKOMNA!

   

Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet