Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 1 juni 2006

Sammanträde den 1 juni 2006

Dag:
Torsdag den 01 juni 2006
Tid:
13:00 - 16:30
Plats:
Söderortspolisen, Familjevåldsenheten

Välkommen!

Mia Birgersson

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Våld i hemmet

   

 3. 3.
  Vårdprogrammet om barnmisshandel i VISS

   

 4. 4.
  Vårdprogrammet om våldsutsatta kvinnor i VISS

   

 5. 5.
  Studie: Sjuksköterskors och distriktssköterskors beredskap att identifiera och bemöta kvinnor som utsätts för mäns våld

   

 6. 6.
  Plan för utveckling av den neuropsykiatriska verksamheten inom Stockholms läns landsting
 7. 7.
  Uppdragsbeskrivning för avancerad hemsjukvård för barn
 8. 8.
  Ordföranden informerar
 9. 9.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet