Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 2 februari 2005

Sammanträde den 2 februari 2005

Dag:
Onsdag den 02 februari 2005
Tid:
13:00 - 17:00
Plats:
Konferensrum Åblad, Beställarkontor Vårds lokaler Sabbatsberg, Olivecronas väg 5, bv

Välkommen!

Mia Birgersson

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Projektet Våldsutsatta kvinnor

   

 3. 3.
  Amningssakkunniga i Stockholms läns landsting (AMSAK)

   

 4. 4.
  Nyheter i vårdprogrammet normal graviditet, förlossning och eftervård

   

 5. 5.
  Rapport från/diskussion med arbetsgruppen om vårdkedjan runt födelsen i projektet Vårdgivarval

   

 6. 6.
  Rapport från MPA
 7. 7.
  Ordföranden informerar
 8. 8.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet