Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 9 mars 2005

Sammanträde den 9 mars 2005

Dag:
Onsdag den 09 mars 2005
Tid:
13:30 - 16:00
Plats:
BKV, Sabbatsberg, Olivecronas väg 5, bv , Konf rum Åblad

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Revisorernas rapport "Vård på lika villkor- möter vården behoven ?"

  Missiv

  Revisionsrapport

 3. 3.
  Rapport från arbetsgruppen för jämlik hälso- och sjukvård

   

 4. 4.
  Colorectal cancerscreening, ställningstagande till rapport från arbetsgruppen

  Bilaga PM

 5. 5.
  Beslut om underlag till HSU:s direktivunderlag

  Bilaga Underlag

 6. 6.
  Information om focusrapport "Strategi för patientsäkerhet inom Stockholms läns landsting

                          

       
       

   

 7. 7.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet