Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 6 april 2005

Sammanträde den 6 april 2005

Dag:
Onsdag den 06 april 2005
Tid:
13:30 - 16:00
Plats:
BKV, Sabbatsberg, Olivecronas väg 5, bv , Konf rum Åblad

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Kartläggning av Palliativa vårdenheter i Stockholms län - rapport från Onkologiskt Centrum och focusrapport Palliativ onkologisk vård

  Bilaga Rapport

 3. 3.
  Ögonbottenundersökning vid diabetes

   

 4. 4.
  Ställningstagande till att initiera arbetsgrupp

   

 5. 5.
  Rapport från arbetsgruppen för jämlik hälso- och sjukvård

   

 6. 6.
  Samverkansavtal mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer

  Bilaga förslag

 7. 7.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet