Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 2 februari 2005

Sammanträde den 2 februari 2005

Dag:
Onsdag den 02 februari 2005
Tid:
13:30 - 16:00
Plats:
BKV, Sabbatsberg, Olivecronas väg 5, bv, konf.rum Molin

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Unga vuxna i mångkulturell förort, intervjustidie

  Bilaga utdrag ur rapport

 3. 3.
  Coolorectal cancerscreening, rapport från arbetsgruppen

  PM

 4. 4.
  Direktivunderlag. riktlinjer för det fortsatta arbetet

  Direktivunderlag

  Aktivitesplan

 5. 5.
  Rapport från arbetsgruppen för jämlik hälso- och sjukvård

   

 6. 6.
  Övriga frågor

  - Uppföljning av folkhälsoanslaget   
  - Information från det Medicinska programarbetet    
          

  Tjänsteutlåtande

  Mötestider

                                                     

       
       

   

Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet