Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 9 november 2005

Sammanträde den 9 november 2005

Dag:
Onsdag den 09 november 2005
Tid:
13:30 - 16:00
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 5, bv. Konf.rum Molin

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Onkologisk årsrapport

  Oh-bilder

 3. 3.
  Regional utvecklingsplan onkologi

   

 4. 4.
  Aktivitetsplan för år 2006

   

 5. 5.
  Återkoppling från workshop den 21 oktober

  Minnesanteckningar

  Enkätsvar        

 6. 6.
  Planering av utvecklingsseminariet den 6 december

   

 7. 7.
  Uppföljning av MRSAOH-bilder
 8. 8.
  Mötestider 2006
 9. 9.
  Övrigt
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet