Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 14 december 2005

Sammanträde den 14 december 2005

Dag:
Onsdag den 14 december 2005
Tid:
13:30 - 16:00
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 5, bv. Konf.rum Molin

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Årsrapport från programområde Medicin-Kirurgi 1

   

 3. 3.
  Beredningens aktivitetsplan år 2006

  Bilaga

  Bilaga    

 4. 4.
  Fastställande av mötestider år 2006

  Bilaga PM förslag

 5. 5.
  Återkoppling från hearing om TBC den 16 november

  Bilaga Minnesanteckningar

 6. 6.
  Återkoppling från utvecklingsseminarium den 6 december

   

 7. 7.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet