Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 30 augusti 2004

Sammanträde den 30 augusti 2004

Dag:
Måndag den 30 augusti 2004
Tid:
13:30 - 16:00
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 5, bv, Konferensrum Molin

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Årsrapport från MPA: Medicinsk service
 3. 3.
  Rapport "Sociala skillnader i vårdutnyttjandet" - Samhällsmedicin

   

 4. 4.
  Rapport från arbetsgruppen för jämlik hälso- och sjukvård

   

 5. 5.
  Avstämning av beredningens aktivitetsplan

   

 6. 6.
  Övriga frågor:
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet