Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 18 oktober 2004

Sammanträde den 18 oktober 2004

Dag:
Måndag den 18 oktober 2004
Tid:
13:30 - 16:00
Plats:
BKV, Sabbatsberg, Olivecronas väg 5,BV, Konf.rum Molin

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Kvalitet i vården:

  Kvalitet i vården 
     

  - Uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet      
  - Att mäta hälsorelaterad livskvalitet       

  - Patientsäkerhetsstrategi    
  - Kvalitetskostnader

  Bilaga     

  Bilaga

  Bilaga

 3. 3.
  Uppföljning av MRSA-situationen i Stockholms läns landsting

   

 4. 4.
  Aktivitetsplan 2005

   

 5. 5.
  Rapport från arbetsgruppen för jämlik hälso- och sjukvård

   

 6. 6.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet