Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 7 juni 2004

Sammanträde den 7 juni 2004

Dag:
Måndag den 07 juni 2004
Tid:
13:30 - 16:00
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, Konf rum Tre Kronor

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Information om 3 S-utredningen
 3. 3.
  Information om årsrapporten från Patientnämnden

   

 4. 4.
  Avstämning av beredningens aktivitetsplan

   

 5. 5.
  Rapport från arbetsgruppen för vaccinationsprogram till kroniskt hjärt- och lungsjuka, beslut om anmälan till HSU den 15.6

  Bilaga

 6. 6.
  Rapport från arbetsgruppen för jämlik hälso- och sjukvård
 7. 7.
  Tillsättande av arbetsgrupp för colo-rectal cancerscreening

   

 8. 8.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet