Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 19 januari 2006

Sammanträde den 19 januari 2006

Dag:
Torsdag den 19 januari 2006
Tid:
09:00 - 12:00
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, 2 tr, Wallentinrummet

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Diskussion om aktivitetsplanen

  Aktivitetsplan

 3. 3.
  Habiliteringsutredningen

   

 4. 4.
  Föredragning om "Uppdrag om översyn av tolktjänst för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade"

  Tjänsteutlåtande

   

  Bilaga 1

  Bilaga 2     
  Bilaga 3

  Bilaga 4

 5. 5.
  Beredningens egna frågor

  Bilaga mötestider

 6. 6.
  Inför aktivitetsplan för 2006

  Bilaga PM

 7. 7.
  Förslag till bildande av arbetsgrupp för genomlysning av teckentolkverksamheten inom SLL
 8. 8.
  Mötestider för 2006

  Bilaga

 9. 9.
  Beredningens egna frågor
 10. 10.
  Övrigt
Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet